Χρήστος Κ. Πικριδάς
Ελλάδα


Ο Χρήστος Πικριδάς είναι αναπληρωτής καθηγητής στο ΑΠΘ, στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εικονογράφηση
Επιμέλεια