Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου
Ελλάδα


Ο Ιωάννης Σ. Χριστοδούλου είναι διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι καθηγητής - σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και διδάσκει Φιλοσοφία ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Ευθύνη Σειράς