Όλγα Γκράτζιου
Ελλάδα


Η Όλγα Γκράτζιου είναι καθηγήτρια της Βυζαντινής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεργαζόμενη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας όπου διευθύνει το πρόγραμμα "Η δυτική τέχνη στην Κρήτη".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση