Αθανάσιος Β. Βερτσέτης
Ελλάδα


Ο Αθ. Βερτσέτης γεννήθηκε το 1937 στο Διαβολίτσι της Μεσσηνίας, όπου και επεράτωσε τις εγκύκλιες σπουδές του.
Φοίτησε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτρόφων.
Υπηρέτησε στις Ένοπλες Δυνάμεις ως Έφεδρος Αξιωματικός Πεζικού κατά την περίοδο 1962-1964.
Τριετείς μεταπτυχιακές σπουδές επεράτωσε στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου και έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα, με τίτλο: "Misrepresentation in Demosthenes' Deliberative Speeches".
Ως εκπαιδευτικός υπηρέτησε διαδοχικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο Μαράσκλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και στο Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κάλυψε το γνωστικό αντικείμενο: "Διδακτική των Φιλολογικών μαθημάτων, με έμφαση στα Αρχαία Ελληνικά (από το πρωτότυπο και μετάφραση)".
Το 2004 αφυπηρέτησε από το Πανεπιστήμιο ως Καθηγητής και έλαβε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή.
Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, με έργα που καλύπτουν κυρίως το χώρο της Φιλολογίας και της Διδακτικής των φιλολογικών μαθημάτων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής