Νίκος Α. Βαραλής
Ελλάδα


Ο Νίκος Βαραλής γεννήθηκε και ζει στο Βόλο. Έργα του του: "Φύλακας και οι τρεις δοκιμές", (Ενδυμίων 1990), "Τρις επί τύμβου", (Καστανίωτης 1995), "Μάξιμος ή ουδέποτε εσπίπτει", (2013).

Τίτλοι:
Συγγραφέας