Αγγελική Τσαπακίδου
Ελλάδα


Η Αγγελική Τσαπακίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας. Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής