Δημήτρης Χαραλάμπης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ένα ενδιαφέρον αλλά αντιφατικό βιβλίο[ Luciano Canfora, H δημοκρατία ]"Η Αυγή" 17/5/2009