Μαρία Θανοπούλου
Ελλάδα


Η Μαρία Θανοπούλου είναι κοινωνιολόγος, Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής