Νίκος Ε. Πολίτης
Ελλάδα


Ο Νίκος Πολίτης ήταν συγγραφέας, δημοσιογράφος, ιστορικός της Πάτρας και ιστορικός του αθλητισμού. Έγραψε πολλά βιβλία σχετικά με την Πάτρα και την ιστορία της.

Τίτλοι:
Συγγραφέας