Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Φωτογράφος
Φορέας