Κωνσταντίνος Γ. Κασίνης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος
Επιμελητής
Εισηγητής
Ανθολόγος