Γιώργος Κουρουπός
Ελλάδα


Ο Γιώργος Κουρουπός είναι συνθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Ορχήστρας των Χρωμάτων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Συνθέτης
Εισηγητής