Μαρία Χ. Βακαλοπούλου
Ελλάδα


Η Μαρία Χ. Βακαλοπούλου είναι δρ. βυζαντινής φιλολογίας και εργάζεται ως αρχειονόμος. Είναι προϊσταμένη του Τμήματος Γενικού Ευρετηρίου στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ).

Τίτλοι:
Μεταφραστής