Νικόλαος Κ. Ουζούνογλου
Ελλάδα


Ο Νικόλαος Ουζούνογλου είναι καθηγητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙ.ΟΜ.ΚΩ.).

Τίτλοι:
Συγγραφέας