Χρήστος Πύρπασος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Στιχουργός