Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας
Ελλάδα


Ο Λαυρέντιος Δελλασούδας είναι Ομότιμος Καθηγητής τού Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει σπουδάσει Θεολογία, Φιλολογία, Στατιστική, "Μεθόδους και Εφαρμογάς Προγραμματισμού" και Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Έχει επιμορφωθεί και εξειδικευθεί [στο εσωτερικό και το εξωτερικό (υπότροφος του Συμβουλίου τής Ευρώπης)] στην Επαγγελματική Κατάρτιση, τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, την Ειδική Αγωγή και τη Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (ερευνητικός σχεδιασμός, διεξαγωγή ερευνών, στάθμιση κριτηρίων κ.λπ.). Έχει διατελέσει πρόεδρος τού Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας τής Φιλοσοφικής Σχολής, διευθυντής τού Κέντρου Σχολικής, Επαγγελματικής & Κοινωνικής Ένταξης και Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών.
Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο αποτελεί μία προσπάθεια προσέγγισης ζητημάτων που αφορούν: αφενός μεν στη σχολική, επαγγελματική, οικονομική και κοινωνική ένταξη των Προσώπων με Αναπηρία (ΠμΑ) και την σχολική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών, με αξιοποίηση τού ρόλου των βασικών παραγόντων τής αγωγής (τής θρησκευτικής αγωγής συμπεριλαμβανομένης) και κύρια χαρακτηριστικά την "αναλογική συμπληρωματικότητα" (και όχι την ισότητα), την λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής, και αφετέρου στην εξελικτική πορεία των μαθητών που αρχίζουν νωρίς τον σχολικό τους βίο (πεντέμισι ετών), ενώ ένα σημαντικό μέρος τού όλου ερευνητικού του έργου αφορά στη στάθμιση κριτηρίων και τη μεθοδολογία διεξαγωγής στατιστικής έρευνας, για τα παραπάνω θέματα.
Αναλυτικότερα βλ. εδώ: http://scholar.uoa.gr/lavdellas/biocv/cv

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση