Μιχάλης Λάμπρου
Ελλάδα


Ο Μιχάλης Λάμπρου είναι μαθηματικός, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης (Οκτώβριος 2003).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής