Γιάννης Μέγας
Ελλάδα


Ο Γιάννης Μέγας είναι πολιτικός μηχανικός, συγγραφέας και συλλέκτης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας