Παναγιώτης Ε. Γιαννακόπουλος
Ελλάδα


Ο Παναγιώτης Ε. Γιαννακόπουλος, σπούδασε κλασική φιλολογία και ασχολήθηκε με την Αρχαία Ελληνική και τη Λατινική Φιλολογία. Επίσης με τη Γραμματική και το Συντακτικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής