Γεώργιος (Πλήθων) Γεμιστός
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας