Γιάννης Χατζηγεωργίου
Ελλάδα


Ο Γιάννης Χατζηγεωργίου είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος του Φυσικού Τµήµατος της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος δύο µεταπτυχιακών τίτλων, στη Βιοκινητική και στην Εφαρµοσµένη Διδακτική-Διδακτική των Φυσικών Επιστηµών, από το Πανεπιστήµιο Leeds της Αγγλίας, και διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Northern Iowa των ΗΠΑ στη γνωστική περιοχή των αναλυτικών προγραµµάτων και της διδακτικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν αφενός στην αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων από µια ευρύτερη σκοπιά, αφετέρου στην ανάπτυξη των εννοιών της Φυσικής σε µικρά παιδιά, κυρίως µέσω της χρήσης της αφήγησης και των αισθησιοκινητικών εµπειριών. Έχει δηµοσιεύσει µελέτες του σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και συνεργάζεται κυρίως µε τα Πανεπιστήµια Leeds, Northern Iowa, Kansas και Simon Fraser στο οποίο είναι συνεργάτης του Kieran Egan και Associate Director στο IERG.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής