Αναστάσιος Φιλαλήθης
Ελλάδα


Ο Τάσος Φιλαλήθης είναι αναπληρωτής καθηγητής κοινωνικής ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει διατελέσει σύμβουλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Επιτροπής της ΕΕ, και μέλος πολλών επιτροπών στην Ελλάδα στο πεδίο της πολιτικής υγείας. Τα αντικείμενα της έρευνας και των δημοσιεύσεών του είναι η οργάνωση των υπηρεσιών υγείας, η εκτίμηση των αναγκών υγείας και η ιατρική εκπαίδευση. Συμμετέχει από την πρώτη στιγμή στην ελληνική ομάδα του SHARE, όντας μέλος των ομάδων εργασίας για την υγεία και για τη χρήση υπηρεσιών υγείας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής