Γιάννης Καλογήρου
Ελλάδα


Ο Γιάννης Καλογήρου είναι αν. καθηγητής τεχνολογικής οικονομικής & βιομηχανικής στρατηγικής του Ε.Μ.Π.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής