Παντελής A. Δεμίρογλου
Ελλάδα


O Παντελής A. Δεμίρογλου γεννήθηκε στον Άγιο Αθανάσιο Δράμας και εργάζεται ως μόνιμος εκπαιδευτικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Αλεξανδρούπολης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδίκευση στη Σχολική Παιδαγωγική, και διδάκτωρ του παραπάνω τμήματος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας