Αφροδίτη Κούρια
Ελλάδα


Η δρ. Αφροδίτη Κούρια είναι ιστορικός τέχνης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Εισηγητής