Άννα Τριανταφυλλίδου
Ελλάδα


Η Άννα Τριανταφυλλίδου είναι καθηγήτρια (μερικής απασχόλησης) στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο στη Φλωρεντία της Ιταλίας και Κύρια Ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, στην Αθήνα. Βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών από το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο δίδασκε ως Μόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια