Σταύρος Χ. Τσέτσης
Ελλάδα


Ο Σταύρος Χρ. Τσέτσης είναι Αρχιτέκτονας (IUAV), Πολεοδόμος/Χωροτάκτης (IUAV), Διδάκτωρ του ΕΜΠ.
Από 30ετίας ασχολείται με θέματα αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Το διάστημα 1985-1989 εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συνεργάτης του Προέδρου Επιτροπής Μεταφορών του Σώματος.
Από το 1990 παρέχει συμβουλευτικές εργασίες σε Διεθνείς οργανισμούς, Κεντρική Διοίκηση, Περιφέρειες, Νομαρχίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος και στον Ιδιωτικό τομέα για ζητήματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, χωροταξίας, μεταφορών, καινοτομίας, περιβάλλοντος.
Διετέλεσε μεταξύ άλλων, επικεφαλής Τεχνικού Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων (1995) και Αξιολογητής Περιφερειακού Σκέλους του ΚΠΣ (1992-1994).
Το γραφείο του έχει εκπονήσει σειρά μελετών, ενδεικτικά αναφέρονται: Το Αναπτυξιακό Σχέδιο για τη Δυτική Αττική (1993-1994), το Σχέδιο Αναβάθμισης (μέρους) του 2ου Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων (2000-2004), το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και το σχεδιασμό της Περιαερολιμενικής περιοχής του Δήμου Σπάτων (1996-1999), τα Επιχειρησιακά Σχέδια Τουριστικής Ανάπτυξης του Δέλτα Πηνειού της Ν.Α. Λάρισας (2003-2004), του Φορέα Διαχείρισης Προστασίας Περιβάλλοντος της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (2007-2008), το αναθεωρημένο Χωροταξικό Σχέδιο Δήμου Μυκόνου (2005-2006), τα ΓΠΣ Δήμου Πεταλούδων (2001-2008) και Δήμου Αφάντου (2002-2015), ενώ διετέλεσε Σύμβουλος για τον Καθορισμό Χρήσεων Γης και Βιώσιμης Κινητικότητας στο Δήμο Ροδίων (2008-2010) και του Δήμου Τήλου (2007- 5/2021) για το ΓΠΣ, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Νήσου και τις αειφόρες μετακινήσεις. Συνεργάστηκε με τον ενιαίο Δήμο Σάμου για τον Χωροταξικό Σχεδιασμό της Νήσου (2017-2019).
Είναι συγγραφέας 18 βιβλίων -μονογραφίες, επιμέλεια, συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους-και έχει δημοσιεύσει 250 και πλέον άρθρα στον ημερήσιο & περιοδικό Τύπο και σε τεχνικά, οικονομικά και ειδικευμένα έντυπα, με αντικείμενο τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη κινητικότητα, τη διαρθρωτική πολιτική της ΕΕ, την κοινή Ευρωπαϊκή Πολιτική στον τομέα των Μεταφορών. Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμα επιστημονικά συνέδρια και έχει κληθεί να δώσει διαλέξεις σε πολλά Πανεπιστήμια.
Μονογραφίες, υπό έκδοση:
- Σχετικά με την έννοια και την πρόσληψη του κλασικού στην Αρχιτεκτονική. Από την διαμόρφωση, στην “De Re Aedificatoria” και στην ύστερη ενετική αναγέννηση.
- Η «ιδιοσυστασία του Τόπου» και αστικές μεταμορφώσεις. Οικουμενοποίηση, «Genius Loci» και Πολεοδομικές μεταλλάξεις.
Συντονιστής του διεθνούς Προγράμματος (Έκδοση, Συνέδρια, Παρεμβάσεις), για το «Μέλλον του Ευρωπαϊκού Αστικού Φαινομένου», καθώς και της πρωτοβουλίας σχετικά με τη «Βενετία και το Απολλώνιο Φως», στην Πόλη, την Αρχιτεκτονική & την Αισθητική.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια