Δημήτρης Π. Δημητράκος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Φ - όπως Φιλελευθερισμός[ Αριστείδης Χατζής, Φιλελευθερισμός ]"Ελευθερία του Τύπου" 21/5/2017
Λαϊκισμός και φιλελεύθερες ιδέες[ Συλλογικό έργο, Φύλλα ελευθερίας ]"The Books' Journal" τχ.10Αύγουστος 2011