Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος
Ελλάδα


Ο Φίλιππος Σπυρόπουλος είναι καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση