Ευάγγελος Φ. Μαγείρου
Ελλάδα


Ο Ευάγγελος Φ. Μαγείρου είναι καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών όπου διδάσκει τα μαθήματα Επιχειρησιακή Έρευνα, Μέθοδοι Βελτιστοποίησης, Αξιολόγηση Επενδύσεων και Οικονομικά Μαθηματικά. Συμμετέχει στη διοίκηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Μαθηματικών Αγοράς Παραγωγής του Τμήματος Μαθηματικών και Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πληροφορικής του ΟΠΑ, όπου διδάσκει το μάθημα Παίγνια και Αποφάσεις, καθώς και Δυναμική Βελτιστοποίηση. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επιχειρησιακή έρευνα, τη Θεωρία Παιγνίων και τις εφαρμογές της σε θέματα ενέργειας, ναυτιλίας και οργάνωσης παραγωγής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας