Δέσποινα Μαυρή
Ελλάδα


Η Δέσποινα Μαύρη είναι οικονομολόγος. Σήμερα εργάζεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπήρξε Σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών (2001-4), στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας (2000-1), Ειδική Συνεργάτης στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (1994-2000), ενώ έχει εργασθεί και στον ιδιωτικό τομέα (1987-1994). Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης της ΕΕ (ΕΜCΟ, 2000-1), καθώς και του ΔΣ του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ, 2003-4). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε οικονομικά και κοινωνικά θέματα. Δημοσιεύσεις της σε βιβλία και άρθρα αφορούν στην τεχνολογική και ερευνητική πολιτική, την απασχόληση, την κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και τη μεταναστευτική πολιτική.

Τίτλοι:
Συγγραφέας