Μαρή Γιαννακούρου - Γαλερού
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Διασκευαστής