Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ανασύνθεση ιστορικού κειμένου της Εκκλησίας[ , Το νόμιμον της Μεγάλης Εκκλησίας 1564 - ci. 1593 ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 5/6/2011