Ιωακείμ Α. Παπάγγελος
Ελλάδα


Ο Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος είναι δρ. αρχαιολόγος. Υπηρετεί στη 10η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος
Επιμελητής
Εισηγητής