Μαρία Βελιώτη - Γεωργοπούλου
Ελλάδα


Η Μαρία Βελιώτη - Γεωργοπούλου είναι Κοινωνική Ανθρωπολόγος. Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και πρώην διδάσκουσα (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του ιδίου Πανεπιστημίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής