Τάκης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Εικονογράφος
Γλύπτης
Καλλιτέχνης