Καθολική Εκκλησία. Πάπας. (1978- : Ιωάννης - Παύλος ΙΙ)

Τίτλοι:
Συγγραφέας