Γεώργιος Ε. Δουδούμης
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Ε. Δουδούμης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης στη Διοικητική των Επιχειρήσεων.
Από το 1975 υπηρέτησε 29 χρόνια στο εξωτερικό ως οικονομικός διπλωμάτης με αρμοδιότητα εμπορικά & οικονομικά θέματα (στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στο Μόναχο και στις Πρεσβείες της Ελλάδος στη Τζέντα, στο Βελιγράδι, στη Χάγη, στα Τίρανα, στη Σόφια, στη Μαδρίτη και στο Βερολίνο) και 6 χρόνια στην Αθήνα ως στέλεχος διαδοχικά των υπουργείων Εμπορίου, Εθνικής Οικονομίας και Εξωτερικών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής