Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης
Θεσσαλονίκη
Ελλάδα


Ο Δη­μή­τρης Β. Τρι­α­ντα­φυλ­λί­δης, γεν­νή­θη­κε το 1959 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Ολο­κλή­ρω­σε τις προ­πτυ­χι­α­κές και με­τα­πτυ­χι­α­κές του σπου­δές στο Κρα­τι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο «Τα­ράς Σεβ­τσέν­κο» στο Κί­ε­βο και στη συ­νέ­χεια σπού­δα­σε Θε­ο­λο­γία στο ΑΠΘ. Από πο­λύ νω­ρίς, γο­η­τεύ­τη­κε από την ρω­σι­κή γραμ­μα­τεία κι έτσι άρ­χι­σε να με­τα­φρά­ζει εμ­βλη­μα­τι­κές προ­σω­πι­κό­τη­τες και κεί­με­να. Μέ­χρι σή­με­ρα, έχει με­τα­φρά­σει πε­ρισ­σό­τε­ρα από 130 βι­βλία, τα οποία αφο­ρούν όλο το εύρος των ρω­σι­κών γραμ­μά­των: φι­λο­σο­φία, θε­ο­λο­γία, ιστο­ρία, πο­λι­τι­κή, πε­ζο­γρα­φία, ποί­η­ση, θέ­α­τρο, κρι­τι­κή της λο­γο­τε­χνί­ας κ.ά. Το 2014 ίδρυ­σε και έκτο­τε δι­ευ­θύ­νει το πε­ρι­ο­δι­κό «Στέ­πα», μία τε­τρα­μη­νι­αία επι­θε­ώ­ρη­ση του ρω­σι­κού πο­λι­τι­σμού, στο οποίο δη­μο­σι­εύει με­τα­φρά­σεις ση­μα­ντι­κών στο­χα­στών και λο­γο­τε­χνών, τό­σο του πα­ρελ­θό­ντος, όσο και του πα­ρό­ντος, σε μία προ­σπά­θεια να δι­ευ­κο­λύ­νει τον Έλ­λη­να ανα­γνώ­στη να προ­σεγ­γί­σει το πε­ρί­πλο­κο μα και γο­η­τευ­τι­κό φαι­νό­με­νο που ακούει στο όνο­μα «ρω­σι­κός πο­λι­τι­σμός». Πα­ράλ­λη­λα, δη­μο­σι­εύει άρ­θρα και με­λέ­τες σε σύγ­χρο­να ελ­λη­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά όπως το The Book’s Journal, Πα­ρέμ­βα­ση, Κο­ράλ­λι, Εντευ­κτή­ριο, Φρέ­αρ, Αν­θί­βο­λα κ.ά.

(Πηγή: "Εκδόσεις Επίκεντρο", 2022)

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Ανθολόγος
Ευθύνη Σειράς
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
«Γκρίζες Μέλισσες» [ Andrej Kurkow, Γκρίζες μέλισσες ]"Το Ποντίκι" 31/3/2022
«Είμαστε έμβρυα μελλοντικών πολιτισμών»[ Mikhail Epstein, Ανθρωπιστικές εφευρέσεις και ηθική της μοναδικότητας ]"The Books' Journal" τχ.95Φεβρουάριος 2019
Η ευθυμία της θλίψης από μία «Πεζή οχούμενη»[ Αγγελική Πεχλιβάνη, Πεζή οχούμενη ]frear.gr 6/1/2019
Όλεγκ Χλεβνιούκ Στάλιν, η ζωή ενός ηγέτη[ Oleg Khlevniuk, Στάλιν: Μια νέα βιογραφία ]Περιοδικό "Στέπα" τχ.10Καλοκαίρι 2018
Στη Μακεδονία της κατοχής[ Σοφία Ηλιάδου - Τάχου, Τα χρώματα της βίας στη Δυτική Μακεδονία 1941-1944 ]"The Books' Journal" τχ.86Απρίλιος 2018
Οι δύο θάνατοι και η μία κηδεία του Μάρκου Μαρκοβίτη[ Μάριος Μαρκοβίτης, Όχι, δεν είμαι εχθρός του λαού ]Περιοδικό "Στέπα" τχ.9Άνοιξη 2018
Κατίν: το έγκλημα και η διαστρέβλωση της ιστορίας[ Χρήστος Κεφαλής, Υπόθεση Κατίν ]"The Books' Journal" τχ.83Δεκέμβριος 2017
Η τελευταία ελπίδα[ Nadezhda Mandelstarm, Ελπίδα στα χρόνια της απελπισίας ]"The Books' Journal" τχ.82Νοέμβριος 2017
Βίαιος εξουσιαστής σε ένα ολοκληρωτικό καθεστώς[ Joshua Rubenstein, Οι τελευταίες ημέρες του Στάλιν ]"The Books' Journal" τχ.80Σεπτέμβριος 2017
Βυζάντιο και Ρωσία[ Αντώνιος - Ταχιάος, Βυζάντιο και Ρωσία ]Περιοδικό "Στέπα" τχ.5Χειμώνας 2016
Η άγνωστή μας Ρωσία[ Paul Bushkovitch, Ιστορία της Ρωσίας ]"The Books' Journal" τχ.71Νοέμβριος 2016
Όταν η ουτοπία έγινε ζόφος[ Σοφία Ηλιάδου - Τάχου, Από τη Βάρκιζα στο Μπούλκες ]www.oanagnostis.gr 15/10/2016
Ευεργέτες δύο πατρίδων[ Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Ευεργέτες δύο πατρίδων ]Περιοδικό "Στέπα" τχ.4Φθινόπωρο 2016
Η εκδίκηση της μνήμης[ Julian Barnes, Ο αχός της εποχής ]"The Books' Journal" τχ.67Ιούνιος 2016
Η απομυθοποίηση του Εμφυλίου 1947-1950[ Σάκης Μουμτζής, Η κόκκινη βία 1947-1950 ]"The Books' Journal" τχ.64Μάρτιος 2016
Το Άγιον Όρος και ο ελληνορωσικός ανταγωνισμός το 1913[ Κωνσταντίνος Κ. Παπουλίδης, Ανατολικό ζήτημα και Άγιον Όρος ]Περιοδικό "Στέπα" τχ.3Άνοιξη-Καλοκαίρι 2016
Helleno-Russica. Ιχνηλατώντας την Ιστορία[ Κυριάκος Κ. Παπουλίδης, Helleno-Russica ]Περιοδικό "Στέπα" τχ.2Φθινόπωρο-Χειμώνας 2015
Ο Βαρλάμ Σαλάμοφ και η ανάγνωση ως τρόπος επιβίωσης[ Varlam Shalamov, Οι βιβλιοθήκες μου ]Περιοδικό "Στέπα" τχ.2Φθινόπωρο-Χειμώνας 2015
Νατάσα Κεσμέτη, η μετουσίωση της αγάπης[ Νατάσα Κεσμέτη, Μαγεμένο χώμα ]Περιοδικό "Εμβόλιμον" τχ.75Άνοιξη-Καλοκαίρι 2015
Καθρέφτης και της σύγχρονης Αριστεράς[ Arthur Koestler, Το μηδέν και το άπειρο ]"The Books' Journal" τχ.55Μάιος 2015
Ένας «φάκελος» μια ανοιχτή πληγή[ Λευτέρης Μαυροειδής, Φάκελος Καραγιώργη ]"The Books' Journal" τχ.49Νοέμβριος 2014
Η επαναστάτρια, το Βερολίνο και η συντριβή της ιστορίας[ Jonathan Rabb, Ρόζα ]"The Books' Journal" τχ.41Μάρτιος 2014
Η τελεολογία του σταλινισμού και οι επίγονοι του[ Λεωνίδας Χατζηπροδρομίδης, Ο σταλινισμός και οι μεταμοντέρνοι θαυμαστές του ]www.oanagnostis.gr 26/2/2014
Έλληνες στο Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ[ Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ 1918-1956 ]"The Books' Journal" τχ.40Φεβρουάριος 2014
«Εθνικό πλυντήριο» ή θανατηφόρος ιός;[ Κωστής Παπαϊωάννου, Τα "καθαρά χέρια" της Χρυσής Αυγής ]www.oanagnostis.gr 4/1/2014
Μια ασυνήθιστη ομηρική «τριλογία»[ Νάσος Χριστογιαννόπουλος, Ορμυθοσκαλίσματα ]www.oanagnostis.gr 16/12/2013
Φιλοευρωπαϊσμός ή εξευρωπαϊσμός;[ Miguel de Unamuno, Περί εξευρωπαϊσμού ]www.oanagnostis.gr 6/12/2013
Η πινακοθήκη του ζόφου[ Manès Sperber, Δάκρυ στον ωκεανό: Η καμένη βάτος ]"The Books' Journal" τχ.38Δεκέμβριος 2013
Η περιπλάνηση στην ουτοπία και ο ζόφος της ακύρωσής της[ Στρατής Αναστασιάδης, Από την αντίσταση στη διάψευση ]www.oanagnostis.gr 28/11/2013
Παράδοση και νεωτερικότητα: η περίπτωση του ΕΔΕΣ[ Βαγγέλης Τζούκας, Οι οπλαρχηγοί του ΕΔΕΣ στην Ήπειρο 1942-44 ]www.oanagnostis.gr 22/11/2013
Μια σπουδή στην αγωνία[ Νίκος Σταμάτης, Μορφογενέσεις ]www.oanagnostis.gr 19/11/2013
Στα βήματα του Μιχαήλ[ Michail Afanasjevic Bulgakov, Ο Μαιτρ και η Μαργαρίτα ]http://bibliotheque.gr 15/5/2013
Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ: Στα στρατόπεδα του Στάλιν[ Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ ]"Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο" 9/3/2013
Η βία. Συλλογή κειμένων 5 δημοσιογράφων[ Συλλογικό έργο, Η βία ]http://bibliotheque.gr 10/2/2013
Μεσόγειος. Ταραγμένα κύματα[ Baltasar Porcel, Μεσόγειος ]http://bibliotheque.gr 10/2/2013
Ο δρόμος του φιδιού[ Fernando Pessoa, Ο δρόμος του φιδιού ]http://bibliotheque.gr 23/12/2012
Μιχαήλ[ Ανδρέας Αλμαλής, Μιχαήλ ]http://bibliotheque.gr 23/12/2012
Αγαπημένε μου ψυχίατρε[ Καίτη Βασιλάκου, Αγαπημένε μου ψυχίατρε ]http://bibliotheque.gr 22/12/2012
Σκοτεινές επιγραφές[ Αλέξης Πανσέληνος, Σκοτεινές επιγραφές ]http://bibliotheque.gr 22/12/2012
Ζαν-Ζακ Ρουσσώ: Ο φιλόσοφος της πεφωτισμένης δημοκρατίας[ Γιώργος Σιακαντάρης, Ζαν-Ζακ Ρουσσώ: Ο φιλόσοφος της πεφωτισμένης δημοκρατίας ]http://bibliotheque.gr 22/12/2012
Η μεγάλη διάσωση[ Βασιλική Δενδροπούλου, Η μεγάλη διάσωση ]http://bibliotheque.gr 9/12/2012
Το μυστικό της Έλλης[ Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Το μυστικό της Έλλης ]http://bibliotheque.gr 8/12/2012
Το δάσος των παιδιών[ Χρήστος Αγγελάκος, Το δάσος των παιδιών ]http://bibliotheque.gr 2/12/2012
Το τελευταίο Τέταρτο[ Τάκης Θεοδωρόπουλος, Το τελευταίο Τέταρτο ]http://bibliotheque.gr 1/12/2012
Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην Αθήνα[ Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Η εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην Αθήνα ]http://bibliotheque.gr 1/12/2012
Ευρυθμίες και αρρυθμίες της ελληνικής κοινωνίας[ Μιχάλης Α. Τιβέριος, Ελεύθερος σκοπευτής ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.525Ιανουάριος 2012
Το παρασκήνιο της κατάρρευσης[ Victor Sebestyen, Η πτώση της σοβιετικής αυτοκρατορίας ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.525Ιανουάριος 2012
Οδηγός βιβλίων για τα Χριστούγεννα[ Arnaud Riou, Παίξε τον ρόλο της ζωής σου ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.524Δεκέμβριος 2011
Στα όρια[ Γιώργος Ξενάριος, Στην άκρη του κόσμου ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.524Δεκέμβριος 2011
Το πρόσωπο και η κοινωνία[ Στέλιος Ράμφος, Η λογική της παράνοιας ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.523Νοέμβριος 2011
Αινιγματικά διαμάντια[ Clifford A. Pickover, Η λωρίδα του Μέμπιους ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.523Νοέμβριος 2011
Με το μάτι του διπλωμάτη[ Φωτεινή Τομαή, Διπλωματία ιστορίαν εποίησεν... ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.522Οκτώβριος 2011
Εκεί που έχασε το Ισλάμ[ Ehsan Massod, Επιστήμη και Ισλάμ ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.522Οκτώβριος 2011
Απάνθρωπα πειράματα[ Colin A. Ross, Οι γιατροί της CIA ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.519Ιούνιος 2011
Φιλοσοφικές περιπέτειες[ Jean Doresse, Ναγκ Χαμαντί ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.518Μάιος 2011
Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών συστημάτων[ Andy Green, Εκπαίδευση και συγκρότηση του κράτους ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.516Μάρτιος 2011
Πώς αντιμετωπίζουμε τους "άλλους"[ Δέσπω Κυπριανού, Παιδιά μεταναστών σε Ελλάδα και Κύπρο ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.516Μάρτιος 2011
Η ιστορία ενός θεσμού και μιας θρησκείας[ Jonathan Hill, Η ιστορία του χριστιανισμού ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.515Φεβρουάριος 2011
Κόντρα στο ρεύμα[ Πέτρος Παπασαραντόπουλος, Πολιτικό τραβέρσο στην ύστερη μεταπολίτευση ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.514Ιανουάριος 2011
Οι θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα[ Συλλογικό έργο, 50 φιλοσοφικές θεωρίες που επηρέασαν την ανθρωπότητα ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.513Δεκέμβριος 2010
Διπλή ζωή[ Gazmend Kapllani, Με λένε Ευρώπη ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.512Νοέμβριος 2010
Μάχες για τη Μεσόγειο[ Roger Crowley, Οι αυτοκρατορίες των θαλασσών ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.511Οκτώβριος 2010
Ο Χριστιανισμός και οι "εχθροί" του[ Karen L. King, Τι είναι γνωστικισμός; ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.511Οκτώβριος 2010
Σύγκλιση έργου και λόγου[ Σήφης Μπουζάκης, Ανδρέας Λεντάκης ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.510Σεπτέμβριος 2010
Οι Βυζαντινοί και η συνέχειά τους[ Averil Cameron, Οι Βυζαντινοί ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.510Σεπτέμβριος 2010
Κυβερνήτης της ρωσικής ψυχής[ Leonid Andreyev, Η σκέψη. Ο κυβερνήτης ]"Το Βήμα"/ "Βιβλία" 22/8/2010
Θάνατος και ενοχή[ Sandro Veronesi, Ήρεμο χάος ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.508Ιούνιος 2010
Τόπος και ταυτότητα[ Robert Shannan Peckham, Εθνικές ιστορίες, φυσικά κράτη ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.508Ιούνιος 2010
Χριστιανισμός και κοινωνία[ Σταύρος Ζουμπουλάκης, Χριστιανοί στον δημόσιο χώρο ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.508Ιούνιος 2010
Χωρίς μετανάστες;[ Vladimiro Polchi, Έξω οι ξένοι ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.508Ιούνιος 2010
Το αίτημα περί του νοήματος της ύπαρξης[ Στέλιος Ράμφος, Νίτσε για καλό γούστο ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.506Απρίλιος 2010
Η λογοτεχνία της Κίνας στην Ελλάδα[ Λολίτα Γεωργίου, Στους δρόμους της Κίνας ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.506Απρίλιος 2010
Ο σκηνοθέτης και η εποχή του[ Χρήστος Σιάφκος, Μιχάλης Κακογιάννης ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.503Ιανουάριος 2010
Η φιλοσοφία της ζωής μας[ Roger - Droit, Το βιβλίο της φιλοσοφίας ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.503Ιανουάριος 2010
Μουσική και μίσος[ Maria Àngels Anglada, Το βιολί του Άουσβιτς ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.502Δεκέμβριος 2009
Στο θαυμαστό κόσμο της Φιλοσοφίας[ Ιωάννης Γ. Δελλής, Εισαγωγή στη φιλοσοφία ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.501Νοέμβριος 2009
Ήρωες μιας αντιφατικής κοινωνίας[ Συλλογικό έργο, Ελληνικά εγκλήματα 3 ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.499Σεπτέμβριος 2009
Η βικτωριανή οπτική στην Κύπρο[ , Επί Ανάσσης Βικτωρίας ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.499Σεπτέμβριος 2009
Ξορκίζοντας τον εφιάλτη[ Θανάσης Σκρουμπέλος, Ο μπαλτάς και άλλες ιστορίες ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.497Ιούνιος 2009
Σπουδή πολέμου[ Dave Boling, Γκερνίκα ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.497Ιούνιος 2009
Τα βαθύτερα αίτια[ John Haskell, Αμερικάνικο καθαρτήριο ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.497Ιούνιος 2009
Από το ιστορικό στο αστυνομικό[ Edward Whittemore, Ο κώδικας του Σινά ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.496Μάιος 2009
Ένα ιστορικό κείμενο[ Antonio Gramsci, Ιστορικός υλισμός ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.496Μάιος 2009
Μνήμη και λήθη[ Jaume Cabré, Οι φωνές του ποταμού Παμάνο ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.496Μάιος 2009
«Ζούμε την άνοδο ενός νέου ολοκληρωτισμού»[ Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, Μια ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς ]"Μακεδονία" 4/4/2009
Όταν η ανθρώπινη ζωή κόστιζε πολύ λίγο...[ Philip Short, Πολ Ποτ ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.495Απρίλιος 2009
Η «ιερή οικογένεια»[ Αθηνά Χατζή, La Sagrada Familia ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.495Απρίλιος 2009
Ένας ποιητικός μύθος[ Ivanovna Marina Tsvetaeva, Μια ζωή μέσα στη φωτιά ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.495Απρίλιος 2009
Καταγγελία του ολοκληρωτισμού[ Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.495Απρίλιος 2009
Διαβαίνοντας το απερίφρακτο όριο της λήθης[ Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn, Μια ημέρα του Ιβάν Ντενίσοβιτς ]Περιοδικό "Index" τχ.30Απρίλιος 2009
Κλασική αφήγηση και απόλαυση[ Δημήτρης Ε. Παπαδούλης, Όταν τελειώνουν οι καιροί ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.494Μάρτιος 2009
Ευτυχής συνάντηση δύο εποχών[ Μήτσος Αλεξανδρόπουλος, Όσιπ Μαντελστάμ ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.494Μάρτιος 2009
Αναζήτηση βεβαιοτήτων σε μια εποχή αβεβαιότητας[ Christopher Hitchens, Ο Θεός δεν είναι μεγάλος ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.493Φεβρουάριος 2009
Γραφή και πολιτική δράση[ Victor Serge, Αναμνήσεις ενός επαναστάτη (1905 - 1941) ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.485Μάιος 2008
Ο άλλος Ζενέ[ Ivan Jablonka, Ζαν Ζενέ ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.485Μάιος 2008
Θέματα πολέμου[ Fred Charles Iklé, Όλοι οι πόλεμοι πρέπει να τελειώνουν ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.485Μάιος 2008
Ο μέγας εραστής[ Douglas Carlton Abrams, Το χαμένο ημερολόγιο του Δον Ζουάν ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.485Μάιος 2008
Μυθολογικός αναστοχασμός[ Νάσος Χριστογιαννόπουλος, Μυθοπερπατήματα ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.484Απρίλιος 2008
Οι τελευταίοι αυτοκράτ��ρες[ John Curtis Perry, Η φυγή των Ρομανόφ ]Περιοδικό "Διαβάζω" τχ.482Φεβρουάριος 2008
Μυρσίνη[ Λάμπρος Χ. Σιάσος, Μυρσίνη ]Περιοδικό "Σύναξη" τχ.105Ιανουάριος-Μάρτιος 2008