Βασίλειος Γ. Σκιαδάς
Ελλάδα


Θεολόγος - παιδαγωγός που ασχολείται ειδικά με τη συγγραφή βιβλίων Αγιολογίας και Χριστιανικής Αγωγής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας