Φανή Πάλλη - Πετραλιά
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
«Εις τας γυναίκας ως και τους ποιητάς...»[ Μαριάνθη Μπέλλα, Η Ανωτέρα Γυναικεία Σχολή (1921-1923) ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 30/3/2019