Βασίλης Πατρώνης
Ελλάδα


Ο Βασίλης Πατρώνης είναι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Οικονομική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Paris I (Πάνθεον-Σορβόνη), όπου υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα σύγχρονης ευρωπαϊκής και ελληνικής οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας, με έμφαση στους οικονομικούς και κοινωνικούς μετασχηματισμούς, τις κρατικές πολιτικές και την οργάνωση των συμφερόντων στην Ελλάδα του 20ού αιώνα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση