Αριστείδης Ι. Φωτίου
Ελλάδα


Ο Αριστείδης Φωτίου είναι καθηγητής στο ΑΠΘ, στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας