Αλέξανδρος Γ. Τζιόλας
Ελλάδα


Ο Αλέξανδρος Γ. Τζιόλας είναι πολιτικός μηχανικός και γεννήθηκε το 1957 από γονείς αγρότες σ' ένα χωριό της ορεινής Πίνδου, το Πανόραμα Γρεβενών. Συμμετέχοντας ενεργά στην πολιτική και κοινωνική δράση στην πατρίδα του και στη Θεσσαλονίκη, από τα φοιτητικά του ακόμη χρόνια, ανέπτυξε μία σταθερή και στενή σχέση με τα θέματα της ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της προστασίας του περιβάλλοντος. Συνέβαλε έτσι στην συγκρότηση μιας εναλλακτικής πρότασης, για μία βιώσιμη ανάπτυξη που θα αναδείκνύει την ιστορία και τον πολιτισμό του τόπου και θα αξιοποιεί το περιβάλλον σεβόμενη τους πλουτοπαραγωγικούς του πόρους.
Κατά τη φοιτητική του δράση διετέλεσε επί τριετία πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών και εκπρόσωπος των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής (1977-1981) καθώς και μέλος του Κ.Σ. της ΕΦΕΕ. Υπήρξε μέλος της Αντιπροσωπείας στο ΤΕΕ της Κεντρικής Μακεδονίας (1998-2001).
Στην ιδιαίτερη πατρίδα του πρωτοστάτησε (από το 1996 μέχρι σήμερα) στην οργάνωση συλλόγων, εκδηλώσεων και δράσεων για την διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή των Γρεβενών και στην Πίνδο. Στα πλαίσια αυτά, μεταξύ άλλων, πρότεινε την συγκρότηση του θεσμού "Φεστιβάλ Πίνδου" και την ίδρυση Ινστιτούτου Ερευνών & Μελετών Ελιμείας.
Συνέγραψε άρθρα και έκανε παρεμβάσεις σε εφημερίδες και περιοδικά πανελλαδικής και τοπικής κυκλοφορίας, καθώς και στο διαδίκτυο, στους προαναφερόμενους τομείς. Έχει εκδώσει τα βιβλία:
- "Αντοχή υλικών", (1985)
- "Σιδηρές κατασκευές", (1986) και
- "Σύμμικτες κατασκευές", (1987) στο γνωστικό αντικείμενο του πολιτικού μηχανικού κ.ά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας