Γεωργία Κοκκορού - Αλευρά
Ελλάδα


Η Γεωργία Κοκκορού-Αλευρά είναι καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας