Βασίλειος Σ. Ψευτογκάς
Ελλάδα


Ο Βασίλειος Ψευτογκάς είναι ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής