Χαρίδημος Κ. Τσούκας
Ελλάδα


Ο Χαρίδημος Τσούκας είναι καθηγητής στρατηγικής διοίκησης στην έδρα Columbia Ship Management, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου και καθηγητής Οργανωσιακών Σπουδών, Warwick Business School, University of Warwick.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Υπεύθυνος Σειράς