Σπύρος Η. Σπυρόπουλος
Ελλάδα


Ο Σπύρος Σπυρόπουλος γεννήθηκε το 1971 στο Παρίσι, από γονείς φιλόλογους. Ύστερα από την ολοκλήρωση της φοίτησης του σε δημόσια σχολεία (Μαράσλειο Αθηνών και 5ο Λύκειο Θεσσαλονίκης), εισήχθει, με το σύστημα των γενικών, πανελλαδικών εξετάσεων, στο τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του οποίου πήρε το πτυχίο (του τομέα των Κλασσικών Σπουδών), το Φεβρουάριο του 1995.
Τον Οκτώβριο του 1999 απέκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα του Τμήματος Φιλολογίας (Ειδίκευση Μεσαιωνικών Σπουδών) της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με "Άριστα".
Μετά από την απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. αρ.48/11.11.1999 του Τμήματος Φιλολογίας, σύμφωνα με το αρ. 12 παρ.2α, 13 παρ. 1α, β και 14 παρ. 1 του Ν. 2083/92 εκπόνησε διδακτορική διατριβή, με θέμα: "Εξαρχαϊσμός και εκσυγχρονισμός των γεωγραφικών όρων στα ιστοριογραφικά έργα του Νικήτα Χωνιάτη και Γεωργίου Ακροπολίτη".

Τίτλοι:
Μετάφραση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ο ένδοξος βυζαντινισμός μας[ Ελένη Γλύκατζη - Ahrweiler, Γιατί το Βυζάντιο ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.59119/2/2010
Μια νέα ιστορία του Βυζαντίου[ Warren Treadgold, Βυζάντιο ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.57523/10/2009