Χαράλαμπος Ε. Μπότσαρης
Ελλάδα


Ο Χαράλαμπος Μπότσαρης είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και κάτοχος των μεταπτυχιακών τίτλων M.Sc (Computation) και Ph.D. (Optimization). Από τον Ιούνιο του 1987 μέχρι τον Ιούνιο του 2006 διετέλεσε Καθηγητής Επιχειρησιακής 'Ερευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έκτοτε είναι Καθηγητής, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, στο Τμήμα Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας. Έχει επίσης διδάξει ή δώσει διαλέξεις και σε άλλα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Οι επιστημονικές του εργασίες είναι δημοσιευμένες σε έγκυρα διεθνή περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Έχει ακόμα εκδώσει συγγράμματα διδακτικού περιεχομένου στην περιοχή της Επιχειρησιακής Έρευνας και της Βελτιστοποίησης. Είναι κριτής και μέλος της συντακτικής επιτροπής διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Έχει σημαντική εμπειρία στη δημόσια διοίκηση είτε ως Πρόεδρος Οργανισμών είτε ως Διευθυντής Έργου μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών συστημάτων. Στο ερευνητικό του έργο υπάρχουν πολλές ετεροαναφορές καταγεγραμμένες σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις.

Τίτλοι:
Συγγραφέας