Παναγιώτης Μ. Παναγιωτίδης
Ελλάδα


Ο Παναγιώτης Παναγιωτίδης είναι επίκουρος καθηγητής στον Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ. Έχει πτυχίο Φυσικής του ΑΠΘ, μεταπτυχιακό δίπλωμα Εφαρμοσμένης Τηλεματικής από το Paris 7 και διδακτορικό δίπλωμα στις Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας από το ΑΠΘ. Το πεδίο έρευνάς του και οι δημοσιεύσεις του εστιάζουν στα αντικείμενα της εξ αποστάσεως γλωσσικής κατάρτισης, της χρήσης δικτύων και πολυμέσων στη γλωσσική εκπαίδευση / κατάρτιση καθώς και στην ανάπτυξη διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας